بارکدخوان
بارکدخوان
بارکدخوان ها که به بارکد ریدر، اسکنر بارکد و یا پویشگر بارکد مصطلح هستند تجهیزاتی تخصصی جهت قرائت و انتقال اطلاعات بارکدها به سیستم های کامپیوتری می باشند.
بارکدخوان ها به دو دسته نوری و لیزری تقسیم می شوند و این دو دسته بصورت سیم دار، بدون سیم و چند پرتو عرضه می شوند.
بارکدخوان ها می توانند انواع بارکدهای خطی، دو بعدی یا QR، پی دی اف و … را قرائت نمایند.