تجهیزات کاربردی


کشوی پول
امروزه در تمامی واحدهای صنفی جهت جمع آوری اسکناس از کشوی پول یا صندوق پول استفاده می شود. این کالا در انوع چهار، پنج و شش خانه و در دو رنگ سفید و مشکی ارائه می شود. این تجهیزات قابلیت اتصال به چاپگر را داشته و در هر بر چاپ امکان باز شدن اتوماتیک درب کشو را به شما می دهد.
کالر آیدی
امروزه ارتباط با مشتریان بخش کلیدی در کسب و کار می باشد و ثبت اطلاعات سیستم های نرم افزاری، ما را در این ارتباط یاری می نماید. کالر آیدی با نمایشگر شماره به شما این امکان را می دهد تا اطلاعات طرف تماس گیرنده در نرم افزار نمایش داده شود و پیش از آنکه طرف تماس خود را معرفی نماید از مشخصات ایشان مطلع شوید.