ترازو


ترازو
استفاده از توزین های الکترونیک در فرایندهی خرید و فروش به عنوان بخشی لاینفک در کسب و کارهای فروش کالاهای وزنی می باشد. البرزشناسه جهت برطرف کردن نیاز مشتریان اقدام به تأمین ترازو با امکانات خاص از جمله چاپ بارکد بصورت برچسب و کاغذ، اتصال به دستگاه بارکدخوان و کشو پول نموده است. این امکانات به شما کمک می نماید تا فرایند خرید و فروش را با سرعت و دقت بالاتر انجام داده و نیاز به نیروی انسانی را کاهش دهد.