خدمات شبکه های کامپیوتری


خدمات شبکه های کامپیوتری

خدمات شبکه های کامپیوتری در دنیای حاضر فقط به توانایی ارائه آن نیست! بسیاری از شرکتهای کامپیوتری توانایی ارائه خدمات شبکه را دارا هستند ولی مشتریان این حوزه سرعت ارائه خدمات در کنار کیفیت بالای ارائه خدمات شبکه را در اولویت می دانند و انتخاب خود را در گرو داشتن حداقل این دو مورد می دانند، آماری که شرکت گلوپ در سال ۲۰۱۵ بیرون داده است ۲۳% از شرکت هایی که خدمات شبکه های کامپیوتری به مشتریان خود می دهند از ضعف شدید در نحوه ارائه به موقع خدمات شبکه بر خوردار هستند و مشتریان خود را از دست می دهند. عالین سرویس توانسته است با دقت بالا در ارائه خدمات شبکه های متمرکز مشتریانی را بدست بیاورد که از شرکتهای پشتیبانی شبکه قبلی خود به دلیل عدم رضایت از انجام تعهدات در زمان مورد نظر ناراضی بوده اند و دلیل رضایتمندی مشتریان عالین سرویس همین توجه به درخواستهای مشتری و مرتفع کردن آنها در مدت زمان مناسب با بالاترین کیفیت بوده است.
ما در عالین سرویس با توجه به سابقه بیش از یک دهه خود خدمات متفاوتی را ارائه می دهیم و تیم تحقیق و توسعه عالین سرویس همیشه به دنبال استفاده از تکنولوژی های برتر و خدمات شبکه ای متفاوت برای ارائه خدماتی بهتر و شایسته تر برای سازمانها و شرکتهای طرف قرارداد خود است و این پیشروی در ارائه خدمات شبکه در عالین سرویس باعث شده است تا از رقبای خود در این امر پیشی بگیرد. ما خدمات ارائه شده را در پنج قسمت زیر تقسیم کرده ایم و تمام سعی خود را به کار برده ایم تا در هر قسمت از خدمات ذیل پیشرو باشیم:

  • خدمات راه اندازی و استقرار شبکه
  • خدمات پشتیبانی شبکه
  • خدمات زیر ساخت شبکه
  • خدمات مشاوره
  • خدمات آموزشی