خدمات نرم افزاری


اگر شما نیز همانند بسیاری از کاربران، اطلاعات کافی از نرم افزار عیب یابی ویندوز و سایر نرم افزارها ندارید، می توانید در هنگام مواجه شدن با خرابی های کامپیوتر، سریعا به عالین سرویس مراجعه نمایید.
برخی از خدمات نرم افزاری عالین سرویس عبارتند از:
* نصب ویندوز در محل
* نصب برنامه های تخصصی در محل شرکت و یا مشتری
* نصب و راه اندازی انواع نرم افزارها
* عیب یابی نرم افزاری و ویروس کشی
* بازیابی اطلاعات پاک شده