درباره عالین سرویس


مرکز خدمات و پشتیبانی عالین سرویس
مأموریت پوشش خدماتی تمامی محصولات گروه شرکتهای عالین به عهده این مرکز می باشد. این مرکز فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ و با مأموریت ضمانت، تأمین قطعات و تعمیرات تجهیزات وارداتی شرکت آغاز نموده و توانسته است با سرمایه گذاری مناسب، سیستمی دانش محور، چابک و هوشمند را در استفاده از آخرین فناوری های اطلاعاتی طراحی کند و با جذب و آموزش کارشناسان خود، خدمات متمایزی را ارائه نماید. مرکز خدمت و پشتیبانی عالین سرویس ضامن چرخه حیات محصولات و خدمات، پل ارتباطی مؤثر و پایدار با مشتریان و مهمترین عامل موفقیت و محبوبیت نام تجاری عالین سرویس است. استفاده از روش های روزآمد مدیریت ارتباط با مشتریان و ابزار های نرم افزاری آن توسط این مرکز، باعث شده است تا خدمت رسانی و پشتیبانی خدمات، محصولات و راهکارهای ارائه شده توسط عالین سرویس، با دقیق ترین، کارآمد ترین، هوشمند ترین، چابک ترین و سریعترین روش های ممکن انجام شود.

تیم مشاورین مرکز خدمات و پشتیبانی عالین سرویس
کارشناسان ارشد شرکتهای تخصصی گروه شرکتهای عالین، به وسیله گردآوری دانش، اطلاعات و راهکارهای حوزه های تخصصی بازرگانی، تولید، مالی و مالیاتی، فناوری اطلاعات و منابع انسانی در بانک های اطلاعاتی، امکاناتی را فراهم نموده اند تا کارشناسان مراکز خدمات و پشتیبانی شرکهای عضو این گروه بتوانند از بدو راه اندازی کسب و کار تا ایجاد ساختار سازمانی و مدیریت راهبردی و عملیاتی، نیازمندی های مشتریان را برآوده نمایند.

تیم پروژه مرکز خدمات و پشتیبانی عالین سرویس
کارشناسان تیم پروژه مرکز خدمات و پشتیبانی عالین سرویس در سراسر کشور با دریافت فرم های نوع محصولات خریداری شده توسط مشتریان و اطلاعات فرم های شناسایی کاربران از واحدهای فروش، برنامه ریزی نصب، راه اندازی و آموزش ادمینی و کاربری را با مشتریان تنظیم و در چارچوب دستورالعمل های اجرایی مربوط به هر یک از محصولات و روش های آموزشی تدوین شده برای گروه های مختلف کاربری فعالیت های خود را انجام می دهند و تمامی اطلاعات مؤثر بر نحوه پشتیبانی و فرصت های آنی تجاری را در بانک های اطلاعاتی گروه ثبت می نمایند.

تیم آموزش مرکز خدمات و پشتیبانی عالین سرویس
عالین سرویس در راستای دورنما و مأموریت های خود با طراحی و اجرای دوره های آموزشی درمقوله های توانمندسازی، هوشمندسازی و چابک سازی ودیگر موارد مؤثر برزندگی بهتر برای جوامع هدفمند خود، بدنبال آن است تا سهم ممتازی در افزایش اثر بخشی فردی و گروهی این جوامع داشته باشد.

تیم ضمانت، تأمین قطعات و تعمیرات مرکز خدمات و پشتیبانی عالین سرویس
مأموریت این تیم پوشش تعهدات ضمانت، تأمین قطعات یدکی مصرفی و تعمیرات تجهیزات سبد محصولات عالین سرویس می باشد. این تیم با استفاده از آموزش های مستمر فنی با شرکتهای داخلی و خارجی تولید کننده محصولات و همچنین تدوین دستورالعمل های تعمیراتی برای هر محصول بدنبال آن است تا با ارزیابی مستمر عملکرد کیفی تجهیزات مورد استفاده مشترکین، نقش عمده ای در مقبولیت نام تجاری عالین سرویس در موضوع خدمات پس از فروش را ایفا نماید. استفاده از خدمات این تیم با تنوعی از از خدمات متنوع در قالب قراردادهای پشتیبانی مقدور خواهد بود.

تیم پشتیبانی (Support) مرکز خدمات و پشتیبانی عالین سرویس
مأموریت حل مشکلات سیستم های مشتریان که در تشخیص کارشناسان میز امداد عالین سرویس نیاز به حضور کارشناس پشتیبانی در محل مشتری دارد و همچنین بازدیدهای دوره ای تعهد شده در قراردادهای پشتیبانی مشتریان به عهده این تیم می باشد. مسئولیت تدوین دستورالعمل های پیشگیرانه و راهکارهای نگهداری صحیح از تجهیزت استفاده شده در سیستم ها با هدف عدم توقف سیستم و افزایش طول عمر استاندارد آن ها نیز به عهده این تیم می باشد. استفاده از خدمات این تیم با تنوعی از از خدمات متنوع در قالب قراردادهای پشتیبانی مقدور خواهد بود.

تیم میز امداد (Help Desk)  عالین سرویس
مأموریت پاسخگویی تلفنی به تمامی نیازمندی های خدماتی مشتریان به عهده این تیم می باشد. کارشناسان این تیم با بهره گیری از لیست خطاهای ممکن و اطلاعات ثبت شده در شناسنامه هر یک از محصولات از زمان راه اندازی تا آخرین خدمت انجام شده برای هر مشتری و تسلط بر تکنیک های حل مسئله می توان بیش از ۸۰ درصد معضلات کاربران را در یک مکالمه کوتاه تلفنی تشخیص و برطرف نمایند. بررسی آماری خطاهای اعلامی توسط مشتریان و بازمهندسی لیست های خطا و دیگر فرایندهای طراحی و یا آموزش کاربری سبد محصولات البرز شناسه نیز به عهده این تیم می باشد.