درباره گروه شرکتهای عالین


عالین یک عبارت قرآنی است. (سوره ص آیه ۷۵)

از نظر مفسران معتبر ، عالین کسانی هستند که قدر و منزلتشان نزد خداوند باریتعالی بالاتر از آن است که به آدم سجده نمایند. (تفسیر المیزان جلد ۱۷)

گروه شرکتهای عالین فعالیت خود را از سال ۱۳۷۹ در زمینه ارائه فناوی مدرن شناسایی خودکار و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر بارکد و شناسه رادیویی آغاز و با توسعه محصولات و خدمات خود در زمینه توانمند سازی مدیریت بنگاههای اقتصادی در حال فعالیت میباشند.

موسسان گروه در سال ۱۳۸۵ با انتخاب نام تجاری عالین و الگو برداری از راهبرد خوشه های تجاری (۱) ساختار تجاری گروه را طراحی نمودند.


دورنما:

جامعه ایرانی در اثر پیروی اجتماعی-اقتصادی از عالین بهتر خواهد شد.

مأموریت:

حضوری فعال و موثر در رشد و توسعه اجتماعی ، اقتصادی و آموزشی جامعه از طریق مشارکت فردی و همکاری جمعی

حوزه کسب و کار:

حضور در هر فرصتی که نیازمند توانمندسازی ، هوشمند سازی و چابک سازی مدریت منابع بنگاه های اقتصادی و تشکلهای اجتماعی باشد.

بازار هدف:

کسب و کار های صنفی ، صنعتی ، بازرگانی ، نظامی ، سازمان های دولتی و مردم نهاد و زنجیره مصرف کننده آنها

شعار:

عالین ، هویتی برای تمایز و ماندگاری

عالین فقط یک کلمه نیست ، هویتی برای متفاوت بودن و ماندگار شدن است.

محصولات:

فناوری های مدرن سخت افزاری و نرم افزاری ، خدمات حرفه ای مشاوره ، آموزش و پشتیبانی


ارزش های محوری:

انسان محوری: انسان هدف و محور توسعه بوده و رعایت شئونات و اصول ارتباطات انسانی مهمترین ارزش زندگی ماست. در این بین زمان ارزشمند ترین پارامتر حیات انسان ها بوده و احترام به آن ، احترام به حیات خویش است.

توسعه محوری: نگرش توسعه ای ، محور تمامی تصمیمات ، و فعالیت های سازمان ما در تقابلات فردی ، اجتماعی و اقتصادی است.

عدالت محوری: توزیع عادلانه فرصتها و رفع تبعیضات از ارزش های حاکم بر تجارت ماست.

مشارکت محوری: آماده به خدمت بودن و جلب مشارکت در خدمت به دیگران از ارزشهای سازمانی ماست.

اشتغال زایی: توسعه فعالیتها و ایجاد فرصتهای شغلی در جذب و بکارگیری نیروهای متعهد و وفادار از ارزشهای سازمانی ماست.

تحقق شهروند سازمانی: بهادادن به منابع انسانی با الگوهای جهانی شهروندی از ارزشهای سازمانی ماست.

پایداری: پایبندی به پایداریهای زیست محیطی ، بهره وری ، مدیرتی ، اجتماعی و فرهنگی از ارکان ارزشی سازمان ماست.

باورهای حرفه ای:

رعایت نکات اخلاقی به ویژه حفظ اسرار مخاطبین
احترام به مخاطب و مشتری مداری
ایمان به سازنده بودن ارتباطات و فعالیتهای گروهی
اعتقاد به اصل برنده-برنده در کلیه فعالیتها و همکاریهای متقابل
مستند سازی و شفاف سازی کلیه فعالیتها
تقویت اعتماد متقابل
تاکید بر رفتار های حرفه ای منجر به ارتباطات پایدار


۱: خوشه تجاری: طرحی که توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) ، در دولتهای توسعه یافته و بنگاه های اقتصادی پیشرو با موفقیت به کار گرفته شده بود.

این راهبرد کمک می نماید تا با مدیریت علمی و استفاده از فناوریهای مدرن ، گروه های مختلف اقتصادی را تحت یک نام تجاری و راهبرد های مشترک ، متحد کرده و هم افزایی نیرومند را تجربه نمود.