درخواست نمایندگی گروه شرکتهای عالین


فرم درخواست نمایندگی گروه شرکتهای عالین:

لطفا پس از تکمیل فرم منتظر ارتباط کارشناسان امور نمایندگان گروه شرکتهای عالین باشید.

درخواست نمایندگی گروه شرکتهای عالین:

گروه شرکتهای عالین با هدف گسترش فعالیت ها و شرکای تجاری خود در مقیاس کشوری، از میان شخصیت های حقوقی و حقیقی واجد شرایط نمایندگی فروش و خدمات فعال می پذیرد.

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ نمایندگی، اطلاعات و رزومه کاری خود را جهت بررسی تکمیلی از طریق فرم مندرج در همین صفحه به مجموعه ارسال نمایند.
پس از تکمیل فرم منتظر ارتباط کارشناسان امور نمایندگان گروه شرکتهای عالین باشید.

شرایط اخذ نمایندگی گروه شرکتهای عالین:

۱- دریافت، تکمیل و ارسال مستندات پایبندی به ارزش ها و منشور اخلاقی و قوانین گروه شرکتهای عالین
۲- مدارک برخورداری از دانش و تجربه کافی در زمینه فروش یا ارائه خدمات محصولات نرم‌افزاری
۳- مدارک برخورداری از حسن اعتبار
۴- مدارک برخورداری از محل فیزیکی مناسب جهت فعالیت کسب و کار