نرم افزار تحت وب اتوماسیون مدیریت ساختمان عالین (مسکونی، اداری و تجاری)

 • مدیریت صندوق ها و بانک ها

 • مدیریت مجر و مستأجرین

 • صدور برگه تسویه مستآجرین

 • مدیریت انواع هزینه ها

 • مدیریت قبوض و شارژ ماهیانه

 • دریافت اینترنتی هزینه ها و شارژ ماهیانه

 • قابلیت تعریف درگاه های مختلف پرداخت اینترنتی

 • قابلیت تعریف حساب ها، صندوق ها و بانک های مختلف

 • مدیریت دریافت ها و پرداخت ها بصورت اینترنتی، نقدی، چک و...

 • مدیریت نگهداری و تعمیرات تأسیسات ساختمان

 • ابلاغ اخبار و اطلاعیه ها بصورت آنلاین

 • صندوق پیشنهادات و انتقادات الکترونیکی

 • اتصال به پنل پیامک جهت ارسال پیام های فوری به مدیر مجتمع و ساکنین

 • مدیریت تردد کارکنان مجتمع با استفاده از دستگاه های حضور و غیاب

 • مدیریت پارکینگ مجتمع بصورت هوشمند

 • مدیریت تردد وسایل نقلیه در پارکینگ

 • مدیریت کارت های پارکینگ

 • گزارش گیری دقیق از اسناد دریافتی و پرداختی

 • دفتر معین طرف های حساب

 • محاسبه خودکار سهم پرداختی واحد ها از قبوض، شارژ ماهیانه و...

 • تعیین هرگونه فرمول های شخصی سازی شده برای تسهیم هزینه های مختلف

 • پنل کاربری مجزا با دسترسی های معین به مدیریت مجتمع، مالکان و مستأجرین

 • دفترچه تماس مخاطبین

 • صندوق پیام کوتاه جهت ارتباط مدیریت مجتمع با ساکنین

 • مدیریت مرخصی ها و مأموریت های کارکنان مجتمع

 • قابلیت اتصال (سینک) با کلیه نرم افزارهای حسابداری، CRM و ...

 • تفکیک هزینه های واحد های مسکونی، تجاری، اداری و ... بصورت مجزا

 • ثبت و ذخیره دقیق اسناد مالی

 • مدیریت کارت های مهمان

 • استفاده از فناوری ابری و بدون نیاز به خریداری سرورهای گران قیمت