لیست نمایندگان گروه شرکتهای عالین


استانشهرنام شرکتنام مدیر شرکتآدرستلفن ثابتتلفن همراه
آذربایجان شرقیتبریزشرکت توسعه فناوری موج نوعطا صیامیچهار راه منصور، برج ابریشم، طبقه همکف حیاط، پلاک ۹۰۴۱۳۵۵۹۵۰۳۶۰۹۱۴۴۰۳۷۳۸۳
خراسان رضویمشهدشرکت نسیم آفتابمیلاد رحیمیبلوار معلم، معلم ۲۳، جنب فرش فرحی، ساختمان پانا۰۵۱۳۶۱۰۸۵۷۶۰۹۰۱۰۷۸۵۰۰۱