چاپگر برچسب


چاپگر برچسب
چاپگرهای بارکد، بارکد پرینتر، لیبل پرینتر و چاپگر برچسب، نام های مصطلح برای معرفی تجهیزاتی کاملا تخصصی برای چاپ برچسب مشخصات محصولات می باشد. این برچسب ها حاوی اطلاعات ثابت یا متغیر نوشتاری، گرافیکی و بارکدی هستند که با توجه به وجود تنوعی از پارامترهای اطلاعاتی، طراحی، چاپ و به روی محصولات الصاق می گردند. علمیات شناسایی و ردیابی محصولات در فرایندهای مدیریت گردش اطلاعات در صنایع، سازمان ها، اصناف و… با استفاده از چاپگرهای برچسب میسر می گردد.
روش انتقال حرارت (Thermal Transfer):
در این روش از ریبون های مخصوص اینگونه چاپگرها که عموما از جنس وکس، رزین و یا ترکیبی از وکس و رزین می باشد استفاده می گردد. نوع ریبون مناسب چاپ بر اساس برچسب مورد استفاده که می تواند از جنس کاغذ، پلاستیک، پلی استر، متال، PVC، تایوک و… باشد انتخاب می گردد.
روش حرارتی مستقیم (Direct Thermal):
در این روش از نوع برچسب حرارتی یا ترمال همانند کاغذ حرارتی مورد استفاده برخی از دستگاه های فکس استفاده می گردد که برای چاپ نیازی به ریبون نبوده و چاپ روی برچسب عمر مفید کمتری نسبت به حالت قبل دارد و در مقابل نور آفتاب به مرور از بین می رود.