چاپگر صدور فیش


چاپگر صدور فیش
چاپگرهای صدور فیش که به فیش پرینتر، چاپگر رسید یا پرینتر فاکتور نیز مصطلح هستند، تجهیزاتی برای چاپ فاکتور مشتری بوده و از قابلیتهای مناسبی جهت بکارگیری فرایندهای صنعتی، اداری، بازرگانی، خدماتی، پزشکی و… برخوردارند.
استفاده از چاپگرهای صدور فیش در رستوران، فست فود، فروش سیار، فروشگاه، درمانگاه، بانک، کافی شاپ، خرده فروشان، عمده فروشان و… که به نحوی نسبت به ارائه صورتحساب اقدام می نمایند، می باشد.