کاغذ حرارتی


p1-1-300x300
کاغذ حرارتی
کاغذهای حرارتی مورد استفاده در انواع فیش پرینترها در عرض ها و طول های متنوعی که بر مبنای ظرفیت پرینترها سنجیده می شوند در حجم بسیار بالای جهانی مورد استفاده قرار می گیرند. کیفیت این کاغذها تأثیر بسیار بالایی در عمر هد پرینترها دارد. این کاغذها دارای طول عمر مفید بوده و در صورت پایان عمر بر اثر حرارت هد پرینترها تغییر رنگ نخواهند داد.